Legemiddelvisning

Naramig - 2.5 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig

Preparatomtale (SPC)

- parallellimportert legemiddel
Handelsnavn: Naramig
Virkestoff: Naratriptanhydroklorid
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 2.5 mg
Pakning: Blisterpakning 6 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: N02CC02
Varenummer: 391008

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.05.2012
MT-status: Markedsført
Eksportland: Frankrike
Innehaver: Orifarm AS
MT-nummer: 08-5954
MT-dato: 20.08.2008

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 221.91
Maksimal utsalgspris for apotek: 319.20
Trinnpris: 262.60
Refusjonspris: 262.60