Legemiddelvisning

Yasminelle - 0.02 mg / 3 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Yasminelle
Virkestoff: Etinyløstradiol / Drospirenon
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 0.02 mg / 3 mg
Pakning: Blisterpakning 3x21 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: G03AA12
Varenummer: 041423

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.01.2007
MT-status: Markedsført
Innehaver: Bayer AB - Solna
MT-nummer: 05-3792
MT-dato: 27.06.2006

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 207.94
Maksimal utsalgspris for apotek: 301.40
Trinnpris: -
Refusjonspris: -

Varsel

Leveringssvikt

Mangel på Yasminelle tabletter

Det er mangel på Yasminelle og Yasminelle 28 tabletter, Begrenset tilgang til utenlandske pakker. Vurder annen behandling. Pasienter som bruker Yasminelle eller Yasminelle 28 bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med drospirenon/etinyløstradiol, som er virkestoffet i Yasminelle 28. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Mangel på Yasminelle 28 tabletter

Les mer