Legemiddelvisning

Stocrin - 600 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Stocrin
Virkestoff: Efavirenz
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 600 mg
Pakning: Boks av plast 30 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: J05AG03
Varenummer: 012030

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.12.2002
MT-status: Markedsført
Innehaver: Merck Sharp & Dohme B.V.
MT-nummer: EU/1/99/111/008
MT-dato: 16.09.2002

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 2040.77
Maksimal utsalgspris for apotek: 2638.20
Trinnpris: -
Refusjonspris: -