Legemiddelvisning

Topotecan Ebewe - 1 mg/ ml

Konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Topotecan Ebewe
Virkestoff: Topotekanhydroklorid
Legemiddelform: Konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning
Styrke: 1 mg/ ml
Pakning: Hetteglass 5x4 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: L01XX17
Varenummer: 471680

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.01.2018
MT-status: Markedsført
Innehaver: EBEWE Pharma Ges.m.b.H Nfg. KG
MT-nummer: 09-6947
MT-dato: 20.10.2010

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 11846.50
Maksimal utsalgspris for apotek: 15214.60
Trinnpris: -
Refusjonspris: -