Legemiddelvisning

Ceftazidim Navamedic - 2 g

Pulver til injeksjons-/infusjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Ceftazidim Navamedic
Virkestoff: Ceftazidimpentahydrat
Legemiddelform: Pulver til injeksjons-/infusjonsvæske, oppløsning
Styrke: 2 g
Pakning: Hetteglass 5x2 g
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: J01DD02
Varenummer: 036196

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.02.2007
MT-status: Markedsført
Innehaver: Navamedic ASA
MT-nummer: 05-3500
MT-dato: 01.12.2006

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 454.00
Maksimal utsalgspris for apotek: 615.10
Trinnpris: -
Refusjonspris: 615.10