Legemiddelvisning

Escitalopram Rivopharm - 10 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Escitalopram Rivopharm
Virkestoff: Escitalopramoksalat
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 10 mg
Pakning: Blisterpakning 100 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: N06AB10
Varenummer: 499134

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.06.2014
MT-status: Markedsført
Innehaver: Rivopharm Ltd.
MT-nummer: 08-5717
MT-dato: 18.02.2010

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 212.68
Maksimal utsalgspris for apotek: 307.40
Trinnpris: 117.00
Refusjonspris: 117.00