Legemiddelvisning

Vectibix - 20 mg/ ml

Konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Vectibix
Virkestoff: Panitumumab
Legemiddelform: Konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning
Styrke: 20 mg/ ml
Pakning: Hetteglass 1x5 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: L01XC08
Varenummer: 119031

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.06.2008
MT-status: Markedsført
Innehaver: Amgen Europe B.V.
MT-nummer: EU/1/07/423/001
MT-dato: 03.12.2007

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 3667.01
Maksimal utsalgspris for apotek: 4734.60
Trinnpris: -
Refusjonspris: -