Legemiddelvisning

Diza 28 - 0.03 mg / 3 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Diza 28
Virkestoff: Etinyløstradiol / Drospirenon
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 0.03 mg / 3 mg
Pakning: Blisterpakning 3x28 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: G03AA12
Varenummer: 501804

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.07.2021
MT-status: Markedsført
Innehaver: MEDICAL VALLEY
MT-nummer: 10-7515
MT-dato: 07.03.2012

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 185.27
Maksimal utsalgspris for apotek: 272.50
Trinnpris: 135.90
Refusjonspris: -