Legemiddelvisning

Xospata - 40 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Xospata
Virkestoff: Gilteritinibfumarat
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 40 mg
Pakning: Blisterpakning 84 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: L01EX13
Varenummer: 082309
Legemiddelet er under særlig overvåkning

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.01.2020
MT-status: Markedsført
Innehaver: Astellas Pharma Europe B.V. - Leiden
MT-nummer: EU/1/19/1399/001
MT-dato: 24.10.2019

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 176163.11
Maksimal utsalgspris for apotek: 224644.20
Trinnpris: -
Refusjonspris: -