Legemiddelvisning

Buvidal - 16 mg

Depotinjeksjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Buvidal
Virkestoff: Buprenorfin
Legemiddelform: Depotinjeksjonsvæske, oppløsning
Styrke: 16 mg
Pakning: Ferdigfylt sprøyte 1x0.32 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: A
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: N07BC01
Varenummer: 459423

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.05.2019
MT-status: Markedsført
Innehaver: Camurus AB
MT-nummer: EU/1/18/1336/002
MT-dato: 20.11.2018

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 762.63
Maksimal utsalgspris for apotek: 1032.40
Trinnpris: -
Refusjonspris: -