Legemiddelvisning

Losartan Medical Valley - 12.5 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Losartan Medical Valley
Virkestoff: Losartankalium
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 12.5 mg
Pakning: Blisterpakning 28 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: C09CA01
Varenummer: 114688

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.02.2019
MT-status: Markedsført
Innehaver: Medical Valley Invest AB
MT-nummer: 15-10931
MT-dato: 31.03.2016

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 45.54
Maksimal utsalgspris for apotek: 94.30
Trinnpris: 58.70
Refusjonspris: 58.70