Legemiddelvisning

Donepezil Accord - 10 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Donepezil Accord
Virkestoff: Donepezilhydroklorid
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 10 mg
Pakning: Blisterpakning 98 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: N06DA02
Varenummer: 521808

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.02.2013
MT-status: Markedsført
Innehaver: Accord Healthcare B.V.
MT-nummer: 11-8285
MT-dato: 29.11.2011

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 1073.75
Maksimal utsalgspris for apotek: 1405.30
Trinnpris: 931.10
Refusjonspris: 931.10