Legemiddelvisning

Zanidip - 10 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Zanidip
Virkestoff: Lerkanidipinhydroklorid
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 10 mg
Pakning: Blisterpakning 98 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: C08CA13
Varenummer: 092817

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.01.2001
MT-status: Markedsført
Innehaver: Meda - Asker
MT-nummer: 1998-06653
MT-dato: 05.05.2000

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 293.86
Maksimal utsalgspris for apotek: 410.90
Trinnpris: 112.20
Refusjonspris: 112.20