Legemiddelvisning

Tivicay - 50 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Tivicay
Virkestoff: Dolutegravirnatrium
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 50 mg
Pakning: Boks av plast 30 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: J05AX12
Varenummer: 485764

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.04.2014
MT-status: Markedsført
Innehaver: ViiV Healthcare BV (1)
MT-nummer: EU/1/13/892/001
MT-dato: 16.01.2014

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 5385.06
Maksimal utsalgspris for apotek: 6902.20
Trinnpris: -
Refusjonspris: -