Legemiddelvisning

Dzuveo - 30 mikrog

Sublingvaltablett

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Dzuveo
Virkestoff: Sufentanilsitrat
Legemiddelform: Sublingvaltablett
Styrke: 30 mikrog
Pakning: Applikator, engangs 5x1 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: A
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: N01AH03
Varenummer: 579724

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.01.2023
MT-status: Markedsført
Innehaver: Laboratoire Aguettant
MT-nummer: EU/1/18/1284/001
MT-dato: 25.06.2018

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 750.00
Maksimal utsalgspris for apotek: 1016.30
Trinnpris: -
Refusjonspris: -