Legemiddelvisning

Lacosamide Medical Valley - 100 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Lacosamide Medical Valley
Virkestoff: Lakosamid
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 100 mg
Pakning: Blisterpakning 56 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: N03AX18
Varenummer: 596592

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.02.2021
MT-status: Markedsført
Innehaver: Medical Valley Invest AB
MT-nummer: 18-12588
MT-dato: 01.04.2020

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 792.89
Maksimal utsalgspris for apotek: 1047.20
Trinnpris: -
Refusjonspris: 1047.20