Legemiddelvisning

Flixabi - 100 mg

Pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Flixabi
Virkestoff: Infliksimab
Legemiddelform: Pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning
Styrke: 100 mg
Pakning: Hetteglass 1x100 mg
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: L04AB02
Varenummer: 148231
Legemiddelet er under særlig overvåkning

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.02.2019
MT-status: Markedsført
Innehaver: Samsung Bioepis NL B.V.
MT-nummer: EU/1/16/1106/001
MT-dato: 26.05.2016

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 2814.56
Maksimal utsalgspris for apotek: 3642.40
Trinnpris: -
Refusjonspris: -