Legemiddelvisning

Bugnanto - 15 mikrog/ time

Depotplaster

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Bugnanto
Virkestoff: Buprenorfin
Legemiddelform: Depotplaster
Styrke: 15 mikrog/ time
Pakning: Plaster 4x1 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: A
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: N02AE01
Varenummer: 454391

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.03.2018
MT-status: Markedsført
Innehaver: Sandoz - København
MT-nummer: 17-11835
MT-dato: 02.10.2017

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 246.85
Maksimal utsalgspris for apotek: 374.70
Trinnpris: 320.30
Refusjonspris: 320.30