Legemiddelvisning

Prezista - 800 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Prezista
Virkestoff: Darunaviretanolat
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 800 mg
Pakning: Boks av plast 30 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: J05AE10
Varenummer: 463654

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.09.2013
MT-status: Markedsført
Innehaver: Janssen-Cilag International N.V.
MT-nummer: EU/1/06/380/007
MT-dato: 14.01.2013

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 3098.24
Maksimal utsalgspris for apotek: 3986.50
Trinnpris: -
Refusjonspris: -