Legemiddelvisning

Sitagliptin/Metformin Sandoz - 50 mg / 1000 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Sitagliptin/Metformin Sandoz
Virkestoff: Sitagliptinhydrokloridmonohydrat / Metforminhydroklorid
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 50 mg / 1000 mg
Pakning: Endoseblisterpakning 56x1 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: A10BD07
Varenummer: 122370

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.10.2022
MT-status: Markedsført
Innehaver: Sandoz - København
MT-nummer: 19-13089
MT-dato: 18.01.2021

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 186.45
Maksimal utsalgspris for apotek: 274.00
Trinnpris: 201.80
Refusjonspris: 201.80