Legemiddelvisning

Norvasc - 10 mg

Tablett

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig
Handelsnavn: Norvasc
Virkestoff: Amlodipinbesilat
Legemiddelform: Tablett
Styrke: 10 mg

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.12.2009
MT-status: Avregistrert
Eksportland: Romania
Innehaver: Orifarm AS
MT-nummer: 09-7034
MT-dato: 02.10.2009
MT avregistrert dato: 02.10.2014