Legemiddelvisning

Anidulafungin Accord - 100 mg

Pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Anidulafungin Accord
Virkestoff: Anidulafungin
Legemiddelform: Pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning
Styrke: 100 mg
Pakning: Hetteglass 100 mg
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: J02AX06
Varenummer: 519997

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.12.2021
MT-status: Markedsført
Innehaver: Accord Healthcare B.V.
MT-nummer: 17-11602
MT-dato: 01.02.2019

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 2986.69
Maksimal utsalgspris for apotek: 3862.90
Trinnpris: -
Refusjonspris: 3862.90