Legemiddelvisning

Flutide - 50 mikrog/ dose

Inhalasjonspulver, dosedispensert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Flutide
Virkestoff: Flutikasonpropionat
Legemiddelform: Inhalasjonspulver, dosedispensert
Styrke: 50 mikrog/ dose
Pakning: Inhalator, diskus 60 doser
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: R03BA05
Varenummer: 053157

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.01.2001
MT-status: Markedsført
Innehaver: GlaxoSmithKline AS
MT-nummer: 1994-03022
MT-dato: 31.07.1995

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 41.23
Maksimal utsalgspris for apotek: 88.80
Trinnpris: -
Refusjonspris: 88.80