Legemiddelvisning

Aranesp - 20 mikrog

Injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt sprøyte

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Aranesp
Virkestoff: Darbepoetin alfa
Legemiddelform: Injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt sprøyte
Styrke: 20 mikrog
Pakning: Ferdigfylt sprøyte med nålebeskytter 4x0.5 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: B03XA02
Varenummer: 196913

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.08.2010
MT-status: Markedsført
Innehaver: Amgen Europe B.V.
MT-nummer: EU/1/01/185/079
MT-dato: 28.10.2009

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 1286.24
Maksimal utsalgspris for apotek: 1684.20
Trinnpris: -
Refusjonspris: -