Legemiddelvisning

Kloramfenikol Aurora Medical - 10 mg/ g

Øyesalve

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig

Preparatomtale (SPC)

- parallellimportert legemiddel
Handelsnavn: Kloramfenikol Aurora Medical
Virkestoff: Kloramfenikol
Legemiddelform: Øyesalve
Styrke: 10 mg/ g
Pakning: Tube 4 g
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: S01AA01
Varenummer: 583092

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.05.2016
MT-status: Markedsført
Eksportland: Storbritannia
Innehaver: 2care4
MT-nummer: 16-11033
MT-dato: 10.03.2016

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 79.07
Maksimal utsalgspris for apotek: 137.10
Trinnpris: -
Refusjonspris: 137.10