Legemiddelvisning

Dutasteride/Tamsulosin Medical Vally - 0.5 mg / 0.4 mg

Kapsel, hard

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Dutasteride/Tamsulosin Medical Vally
Virkestoff: Dutasterid / Tamsulosinhydroklorid
Legemiddelform: Kapsel, hard
Styrke: 0.5 mg / 0.4 mg
Pakning: Flaske av plast 30 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: G04CA52
Varenummer: 452310

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.12.2022
MT-status: Markedsført
Innehaver: Medical Valley Invest AB
MT-nummer: 21-14160
MT-dato: 13.10.2021

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 175.41
Maksimal utsalgspris for apotek: 259.90
Trinnpris: 133.10
Refusjonspris: 133.10