Legemiddelvisning

Citalopram Sandoz - 20 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Citalopram Sandoz
Virkestoff: Citalopramhydrobromid
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 20 mg
Pakning: Blisterpakning 30 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: N06AB04
Varenummer: 448231

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.07.2008
MT-status: Markedsført
Innehaver: Sandoz (2)
MT-nummer: 04-2676
MT-dato: 18.10.2004

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 71.75
Maksimal utsalgspris for apotek: 127.70
Trinnpris: 67.50
Refusjonspris: 67.50