Legemiddelvisning

Anastrozole Teva - 1 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Anastrozole Teva
Virkestoff: Anastrozol
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 1 mg
Pakning: Blisterpakning 100 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: L02BG03
Varenummer: 079575

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.07.2010
MT-status: Markedsført
Innehaver: Teva Sweden AB
MT-nummer: 06-4196
MT-dato: 29.05.2009

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 1553.87
Maksimal utsalgspris for apotek: 2017.40
Trinnpris: 1408.80
Refusjonspris: 1408.80