Legemiddelvisning

Flutiform - 250 mikrog / 10 mikrog

Inhalasjonsaerosol, suspensjon

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Flutiform
Virkestoff: Flutikasonpropionat / Formoterolfumaratdihydrat
Legemiddelform: Inhalasjonsaerosol, suspensjon
Styrke: 250 mikrog / 10 mikrog
Pakning: Inhalator 120 doser
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: R03AK11
Varenummer: 131423

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.01.2013
MT-status: Markedsført
Innehaver: Mundipharma AS
MT-nummer: 10-7476
MT-dato: 27.08.2012

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 464.45
Maksimal utsalgspris for apotek: 628.40
Trinnpris: -
Refusjonspris: 628.40