Legemiddelvisning

Flutide - 250 mikrog/ dose

Inhalasjonsaerosol, suspensjon

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Flutide
Virkestoff: Flutikasonpropionat
Legemiddelform: Inhalasjonsaerosol, suspensjon
Styrke: 250 mikrog/ dose
Pakning: Inhalator 120 doser
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: R03BA05
Varenummer: 114587

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.01.2001
MT-status: Markedsført
Innehaver: GlaxoSmithKline AS
MT-nummer: 1996-03188
MT-dato: 02.02.1998

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 238.50
Maksimal utsalgspris for apotek: 340.30
Trinnpris: 207.20
Refusjonspris: 207.20