Legemiddelvisning

Requip Depot - 2 mg

Depottablett

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Requip Depot
Virkestoff: Ropinirolhydroklorid
Legemiddelform: Depottablett
Styrke: 2 mg
Pakning: Blisterpakning 84 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: N04BC04
Varenummer: 037287

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.11.2008
MT-status: Markedsført
Innehaver: GlaxoSmithKline AS
MT-nummer: 06-3959
MT-dato: 07.05.2008

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 340.41
Maksimal utsalgspris for apotek: 470.30
Trinnpris: 424.70
Refusjonspris: 424.70