Legemiddelvisning

Eletriptan Alternova - 20 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig
Handelsnavn: Eletriptan Alternova
Virkestoff: Eletriptanhydrobromid
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 20 mg

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Utgått
Markedsføringsdato: 01.01.2016
MT-status: Avregistrert
Innehaver: Alternova
MT-nummer: 14-10255
MT-dato: 30.09.2015
MT avregistrert dato: 13.09.2019