Legemiddelvisning

Eletriptan Alternova - 20 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Eletriptan Alternova
Virkestoff: Eletriptanhydrobromid
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 20 mg
Pakning: Blisterpakning 6 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: N02CC06
Varenummer: 528475

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.01.2016
MT-status: Markedsført
Innehaver: Alternova
MT-nummer: 14-10255
MT-dato: 30.09.2015

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 115.38
Maksimal utsalgspris for apotek: 183.40
Trinnpris: 141.40
Refusjonspris: 141.40