Legemiddelvisning

Altifex - 120 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Altifex
Virkestoff: Feksofenadinhydroklorid
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 120 mg
Pakning: Blisterpakning 30 stk
Reseptpliktig: Nei
Reseptgruppe: F
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: R06AX26
Varenummer: 522036

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.12.2012
MT-status: Markedsført
Innehaver: Orifarm Generics (3)
MT-nummer: 07-4865
MT-dato: 17.09.2007

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: -
Maksimal utsalgspris for apotek: -
Trinnpris: -
Refusjonspris: -