Legemiddelvisning

Cerenia - 160 mg

Tablett

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Cerenia
Virkestoff: Maropitantsitrat
Legemiddelform: Tablett
Styrke: 160 mg
Pakning: Blisterpakning 4 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: QA04AD90
Varenummer: 530483

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.05.2008
MT-status: Markedsført
Innehaver: Zoetis Belgium S.A.
MT-nummer: EU/2/06/062/004
MT-dato: 29.09.2006

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: -
Maksimal utsalgspris for apotek: -
Trinnpris: -
Refusjonspris: -