Legemiddelvisning

Imigran Radis - 100 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Imigran Radis
Virkestoff: Sumatriptansuksinat
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 100 mg
Pakning: Blisterpakning 6 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: N02CC01
Varenummer: 015442

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.12.2004
MT-status: Markedsført
Innehaver: GlaxoSmithKline AS
MT-nummer: 03-1916
MT-dato: 11.08.2004

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 184.20
Maksimal utsalgspris for apotek: 271.10
Trinnpris: 105.30
Refusjonspris: 105.30