Legemiddelvisning

Aquavac PD vet -

Injeksjonsvæske, emulsjon

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Aquavac PD vet
Virkestoff: Laksepankreas sykdomsvirus (SPDV), inaktivert
Legemiddelform: Injeksjonsvæske, emulsjon
Styrke:
Pakning: Flaske av plast 500 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: QI10AA01
Varenummer: 189864

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.11.2017
MT-status: Markedsført
Innehaver: Intervet International BV - 5831 AN
MT-nummer: 16-11162
MT-dato: 02.05.2017

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: -
Maksimal utsalgspris for apotek: -
Trinnpris: -
Refusjonspris: -