Legemiddelvisning

Orencia - 125 mg

Injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt sprøyte

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Orencia
Virkestoff: Abatacept
Legemiddelform: Injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt sprøyte
Styrke: 125 mg
Pakning: Ferdigfylt sprøyte 4x1 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: L04AA24
Varenummer: 052846

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.12.2012
MT-status: Markedsført
Innehaver: Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG
MT-nummer: EU/1/07/389/005
MT-dato: 04.10.2012

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 8671.36
Maksimal utsalgspris for apotek: 11146.40
Trinnpris: -
Refusjonspris: -