Legemiddelvisning

Eplerenon Krka - 50 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Eplerenon Krka
Virkestoff: Eplerenon
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 50 mg
Pakning: Blisterpakning 100 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: C03DA04
Varenummer: 514029

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.10.2021
MT-status: Markedsført
Innehaver: KRKA, d.d. Novo mesto
MT-nummer: 17-11562
MT-dato: 27.08.2018

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 1645.90
Maksimal utsalgspris for apotek: 2134.80
Trinnpris: 896.60
Refusjonspris: 896.60