Legemiddelvisning

Crestor - 10 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig

Preparatomtale (SPC)

- parallellimportert legemiddel
Handelsnavn: Crestor
Virkestoff: Rosuvastatinkalsium
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 10 mg
Pakning: Kalenderpakning 98 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: C10AA07
Varenummer: 472802

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Midlertidig utgått
Markedsføringsdato: 01.03.2013
MT-status: Midlertidig utgått
Eksportland: Hellas
Innehaver: Orifarm AS
MT-nummer: 13-9827
MT-dato: 27.02.2014

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 209.19
Maksimal utsalgspris for apotek: 303.00
Trinnpris: 273.70
Refusjonspris: 273.70