Legemiddelvisning

Amoxicillin Sandoz - 1000 mg

Dispergerbar tablett

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Amoxicillin Sandoz
Virkestoff: Amoksicillintrihydrat
Legemiddelform: Dispergerbar tablett
Styrke: 1000 mg
Pakning: Blisterpakning 14 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: J01CA04
Varenummer: 018896

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.01.2006
MT-status: Markedsført
Innehaver: Sandoz GmbH
MT-nummer: 03-2054
MT-dato: 12.05.2004

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 97.26
Maksimal utsalgspris for apotek: 160.30
Trinnpris: 99.30
Refusjonspris: 99.30