Legemiddelvisning

Metformin Medical Valley - 1000 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Metformin Medical Valley
Virkestoff: Metforminhydroklorid
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 1000 mg
Pakning: Boks 63 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: A10BA02
Varenummer: 571317

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.04.2020
MT-status: Markedsført
Innehaver: Medical Valley Invest AB
MT-nummer: 18-12145
MT-dato: 10.04.2019

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 40.87
Maksimal utsalgspris for apotek: 88.40
Trinnpris: -
Refusjonspris: 88.40