Legemiddelvisning

Abiraterone Glenmark - 500 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Abiraterone Glenmark
Virkestoff: Abirateronacetat
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 500 mg
Pakning: Endoseblisterpakning 56x1 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: L02BX03
Varenummer: 472980

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.10.2022
MT-status: Markedsført
Innehaver: Glenmark Arzneimittel GmbH
MT-nummer: 19-13045
MT-dato: 23.07.2021

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 26392.61
Maksimal utsalgspris for apotek: 33686.80
Trinnpris: -
Refusjonspris: -