Legemiddelvisning

Volibris - 10 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Volibris
Virkestoff: Ambrisentan
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 10 mg
Pakning: Endoseblisterpakning 30x1 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: C02KX02
Varenummer: 120007

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.08.2008
MT-status: Markedsført
Innehaver: GlaxoSmithKline (Ireland) Limited
MT-nummer: EU/1/08/451/004
MT-dato: 21.04.2008

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 20163.20
Maksimal utsalgspris for apotek: 25744.30
Trinnpris: -
Refusjonspris: -