Legemiddelvisning

Rybrevant - 350 mg

Konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Rybrevant
Virkestoff: Amivantamab
Legemiddelform: Konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning
Styrke: 350 mg
Pakning: Hetteglass 7 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: L01FX18
Varenummer: 460779
Legemiddelet er under særlig overvåkning

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.03.2022
MT-status: Markedsført
Innehaver: Janssen-Cilag International N.V.
MT-nummer: EU/1/21/1594/001
MT-dato: 09.12.2021

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 13692.72
Maksimal utsalgspris for apotek: 17580.00
Trinnpris: -
Refusjonspris: -