Legemiddelvisning

Zantac - 150 mg

Brusetablett

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Zantac
Virkestoff: Ranitidinhydroklorid
Legemiddelform: Brusetablett
Styrke: 150 mg
Pakning: Rør av plast 2x15 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: A02BA02
Varenummer: 495259

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.01.2001
MT-status: Markedsført
Innehaver: GlaxoSmithKline AS
MT-nummer: 0000-07518
MT-dato: 28.03.1990

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 29.97
Maksimal utsalgspris for apotek: 74.50
Trinnpris: 74.50
Refusjonspris: 74.50

Varsel

Generelt

Mangel på ranitidin-holdige legemidler

Det er meldt mangel på alle ranitidin-holdige legemidler til uviss tid. Årsak til mangelen er funn av en forurensning ranitidin tabletter. Protonpumpehemmere som inneholder esomeprazol (Nexium, Emoprazol), pantoprazol (Somac, Pantoprazol), lansoprazol (Lanzo Melt, Lanzoprazol) eller omeprazol (Losec MUPS, Omeprazol) er tilgjengelige. Reseptfrie pakninger av legemidler som inneholder famotidin, esomeprazol, lansoprazol, omeprazol eller pantoprazol kan brukes. Disse er også omfattet av LUA-ordningen.

Mangel på ranitidin-holdige legemidler

Les mer