Legemiddelvisning

Zofenil - 30 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig
Handelsnavn: Zofenil
Virkestoff: Zofenoprilkalsium
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 30 mg

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Utgått
Markedsføringsdato: 15.07.2013
MT-status: Avregistrert
Innehaver: Menarini International O.L. S.A.
MT-nummer: 04-2669
MT-dato: 07.03.2005
MT avregistrert dato: 01.01.2020