Legemiddelvisning

Nasym -

Lyofilisat og væske til injeksjon, suspensjon eller lyofilisat og væske til nesespray, suspensjon

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Nasym
Virkestoff: Bovint respiratorisk syncytialvirus, levende
Legemiddelform: Lyofilisat og væske til injeksjon, suspensjon eller lyofilisat og væske til nesespray, suspensjon
Styrke:
Pakning: 1 sett
Hetteglass 5 doser
Hetteglass 10 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: QI02AD04
Varenummer: 388393

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.10.2019
MT-status: Markedsført
Innehaver: Laboratorios Hipra S.A.
MT-nummer: EU/2/19/241/001
MT-dato: 29.07.2019

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: -
Maksimal utsalgspris for apotek: -
Trinnpris: -
Refusjonspris: -