Legemiddelvisning

Simponi - 50 mg

Injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt sprøyte

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Simponi
Virkestoff: Golimumab
Legemiddelform: Injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt sprøyte
Styrke: 50 mg
Pakning: Ferdigfylt sprøyte 0.5 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: L04AB06
Varenummer: 179157

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.02.2011
MT-status: Markedsført
Innehaver: Janssen Biologics B.V
MT-nummer: EU/1/09/546/003
MT-dato: 01.10.2009

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 9707.86
Maksimal utsalgspris for apotek: 12474.40
Trinnpris: -
Refusjonspris: -