Legemiddelvisning

Metalyse - 10000 E

Pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Metalyse
Virkestoff: Tenekteplase
Legemiddelform: Pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning
Styrke: 10000 E
Pakning: 1 sett
Ferdigfylt sprøyte 10 ml
Hetteglass 10000 E
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: B01AD11
Varenummer: 590919

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 13.05.2006
MT-status: Markedsført
Innehaver: Boehringer Ingelheim International GmbH
MT-nummer: EU/1/00/169/006
MT-dato: 13.02.2006

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 7885.44
Maksimal utsalgspris for apotek: 10090.20
Trinnpris: -
Refusjonspris: -