Legemiddelvisning

Venlafaxin ratiopharm - 37.5 mg

Depotkapsel, hard

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Venlafaxin ratiopharm
Virkestoff: Venlafaksinhydroklorid
Legemiddelform: Depotkapsel, hard
Styrke: 37.5 mg
Pakning: Blisterpakning 7 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: N06AX16
Varenummer: 154541

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.09.2009
MT-status: Markedsført
Innehaver: ratiopharm GmbH
MT-nummer: 07-4784
MT-dato: 15.12.2008

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 15.73
Maksimal utsalgspris for apotek: 56.30
Trinnpris: 56.30
Refusjonspris: 56.30